Close

Prosjektmetode for utvikling av apps

Vi har noen enkle prinsipper vi følger når vi starter et utviklingsprosjekt. Her finner du noen kjerneområder:

Agile produktutvikling

Vi er opptatt av å starte ut med en god og grundig kravspesifikasjon. Like full anerkjenner vi at ingen kunder er i stand til å skrive en perfekt spec! Derfor må vi i stedet formulere et sett med “user stories”, og prioritere blant disse innen det budsjettet som er tilgjengelig. Målet er å få det beste resultatet! Forvirret? Ta en titt på denne videoen, og spiss pennen. Her er mye visdom:

 

 

LEAN Startup

Etter at Eric Ries lanserte LEAN Startup i 2009, har markedsrettede IT-prosjekter endret karakter. App -og web bransjen er i stadig bevegelse, og det viktigste spørsmålet når man skal lage en app er ikke lenger “blir den ferdig til tiden?” eller “klarer vi busjettet?”. Det viktigste spørsmålet er: Lager vi riktig produkt? Dersom man lager et produkt ingen vil ha, spiller andre hensyn mindre rolle.

De viktigste prinsippene å ta med seg fra LEAN startup, er følgende:

  • Formulere leap-of-faith antakelser. Hvilke antakelser gjør du deg om produktet og markedet, og hvilke av disse er kritiske?
  • Lage et minimumsprodukt. Hvor lite kan produktet være for at du skal kunne lære av markedets respons og bruk?
  • Vær i dialog med markedet -alltid
  • Gjør eksperimenter for å teste hypoteser

Vi har skrevet en bloggpost som oppsummerer de viktigste LEAN-prinsippene her: LEAN Startup summary

Prosjektledelse

Noen viktige områder for oss:

  • God og jevnlig kommunikasjon; gjerne daglige “standups”
  • Gode prosjektverktøy (vi bruker Target Process, Github og Basecamp)
  • Trygghet: Vi oppdaterer kunden på hva vi jobber med, og hvordan vi ligger an
  • Alle involverte skal ha en god forståelse av sluttproduktet, og hva det skal utrette

Kontakt oss